COMBO Tiếng Hàn Sơ cấp 1 (122 Video) + Giáo trình
5score (35count)
 • Teacher Ninh Thị Thúy
 • Course period 210day
 • price 999,000 VND
 • Study time 23:30:51(122class)
 • course COMBO Tiếng Hàn Sơ cấp 1 (122 Video)

999,000VND

Introduction

MÔ TẢ KHÓA HỌC


 • COMBO bao gồm: Khóa Master Talk (Nhập môn tiếng Hàn giao tiếp) + Khóa tiếng Hàn Sơ cấp 1 + Giáo trình tiếng Hàn Sơ cấp 1
 • Khóa Master Talk dành cho người mới bắt đầu học giúp thuộc lòng bảng chữ cái Hangeul một cách dễ dàng- Học giao tiếp thông qua các video bài giảng tình huống thực tế
 • Học các mẫu câu giao tiếp cơ bản và các từ vựng sử dụng trong đời sống hàng ngày
 • Khóa Tiếng Hàn Sơ cấp 1 được xây dựng dựa trên Giáo trình Tiếng Hàn Visang - Sơ cấp 1
 • 100 video bài giảng tương ứng với 20 chủ đề, bao gồm các từ vựng và ngữ pháp sơ cấp giúp người học học tập có hệ thống tiếng Hàn ngay từ khi mới bắt đầu
 • Các video bài giảng được quay dựng sẵn nên có thể học mọi lúc, mọi nơi
 • Mỗi chủ đề bài học được mở đầu bằng video intro tình huống thực tế, vui nhộn, từ đó người học dễ dàng áp dụng từ vựng, ngữ pháp đã học vào cuộc sống 


ĐỐI TƯỢNG NGHE GIẢNG

 • Người mới bắt đầu học tiếng Hàn
 • Người muốn học cách ghép âm và phát âm bảng chữ cái tiếng Hàn Hangeul
 • Người muốn học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản
 • Học viên muốn học các từ vựng, ngữ pháp sơ cấp để ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày
 • Học viên muốn nghe giảng bởi giảng viên người Việt để hiểu cặn kẽ nội dung, dễ dàng tiếp cận với tiếng Hàn 


MỤC TIÊU

 • Giúp người Việt học bảng chữ cái tiếng Hàn Hangeul
 • Nắm được các câu, từ vựng cơ bản và cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Hàn
 • Ghi nhớ và nắm rõ các mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn cơ bản với người Hàn Quốc
 • Nắm vững 40 ngữ pháp sơ cấp trong 20 chủ đề và hàng nghìn từ vựng tiếng Hàn
 • Tiếp cận tiếng Hàn đúng cách, có hệ thống- Dễ dàng đạt trình độ Topik cấp 1, giao tiếp tiếng Hàn cơ bản, ứng dụng tốt vào thực tế đời sống


 LÝ DO LỰA CHỌN MASTER KOREAN

 • Đến từ Visang Education - Tập đoàn giáo dục số 1 tại Hàn Quốc với hơn 20 năm kinh nghiệm trực tiếp sản xuất, phát triển chương trình giảng dạy.
 • 100% giảng viên Thạc sĩ, Tiến sĩ Việt Nam và Hàn Quốc với nhiều năm kinh nghiệm.
 • Thư viện khóa học phong phú, đa dạng, dành cho mọi đối tượng học Tiếng Hàn.
 • Các video bài giảng do chính đội ngũ giảng viên kỳ cựu của tập đoàn Visang Education trực tiếp biên tập, quay dựng.
 • Trợ giảng của Master Korean sẽ hỗ trợ 1:1 trong 3 buổi học đầu tiên
 • Video bài giảng quay dựng sẵn, có thể học trên mọi thiết bị và xem đi xem lại nhiều lần.
 • Liên kết trực tiếp với trang thông tin tuyển dụng từ các Công ty Hàn Quốc tại Việt Nam - Master Korean Jobs.
Instructor
Ninh Thị Thúy

Ninh Thị Thúy

profile
- Thạc sĩ khoa Phúc lợi xã hội, Đại học nữ sinh Ewha
- Cử nhân khoa tiếng Hàn Quốc, Đại học Hà Nội
- Giảng viên Trung tâm tiếng Hàn, ĐH Công nghiệp Hà Nội
A word to the disciples
Vui học tiếng Hàn để giao tiếp như người Hàn Quốc.
Con đường ngắn nhất dẫn tới thành công là làm theo những điều mà một người thành công đã làm.
Các bạn muốn thành công trong việc chinh phục tiếng Hàn? Hãy đến với khóa học của cô Thúy nhé.
Cô sẽ chỉ cho các bạn con đường nhanh nhất để đạt được mục tiêu.
Course List
 • 강좌 소개 - Giới thiệu khóa học 03minute 49second
 • Bài 1: 인사말 & 교실용어 - Chào hỏi và từ vựng trong lớp học 59second
 • Bài 2: 한글 - Bảng chữ cái Hangeul 11minute 09second
 • Bài 3: 자음과 모음 - Nguyên âm và phụ âm 11minute 53second
 • Bài 4: 받침 - Phụ âm cuối Patchim 14minute 41second
 • Bài 5: 한글 복습 - Ôn tập bảng chữ cái Hangeul 10minute 31second
 • Bài 6: 문장 구성 - Cấu trúc câu tiếng Hàn 15minute 02second
 • Bài 7: 저는 한국사람이에요. - Tôi là người Hàn Quốc. 10minute 55second
 • Bài 8: 이 분은 누구예요? - Người này là ai? 09minute 44second
 • Bài 9: 뭐가 있어요? - Có cái gì không? 09minute 19second
 • Bài 10: 어디에 강남역이 있어요? - Ga Kangnam ở đâu? 10minute 33second
 • Bài 11: 생일이 언제예요? - Sinh nhật bạn khi nào? 10minute 48second
 • Bài 12: 한국 식당에 가요. - Tôi đi đến nhà hàng Hàn Quốc. 12minute 24second
 • Bài 13: 요즘 한국어를 공부해요. - Dạo này tôi học tiếng Hàn. 09minute 05second
 • Bài 14: 지금 몇 시예요? - Bây giờ là mấy giờ? 11minute 17second
 • Bài 15: 어제 뭐 했어요? - Hôm qua bạn làm gì? 08minute 58second
 • Bài 16: 주말에 영화를 볼까요? - Cuối tuần cùng xem phim không? 09minute 10second
 • Bài 17: 한국 화장품은 싸고 좋아요. - Mỹ phẩm Hàn Quốc rẻ và tốt. 10minute 29second
 • Bài 18: 떡볶이는 맵지만 맛있어요. - Ttokbokki cay nhưng mà ngon. 10minute 50second
 • Bài 19: 저는 명동에 갈 거예요. - Tôi sẽ đi đến Myeong Dong. 11minute 24second
 • Bài 20: 한국어를 배우러 왔어요. - Tôi đến để học tiếng Hàn. 10minute 59second
 • Bài 21: 한국에 가 봤어요? - Bạn đã đến Hàn Quốc chưa? 13minute 25second
 • Bài 22: 1과 Giới thiệu 01minute 06second
 • Bài 23: 1과 Từ vựng - Đất nước, công việc 10minute 05second
 • Bài 24: 1과 Ngữ pháp 1 - N예요/ 이에요 12minute 32second
 • Bài 25: 1과 Ngữ pháp 2 - N이/가 아니에요 09minute 03second
 • Bài 26: 1과 Ôn tập - Luyện nói 12minute 19second
 • Bài 27: 2과 Giới thiệu 01minute 15second
 • Bài 28: 2과 Từ vựng - Gia đình, sự vật 09minute 45second
 • Bài 29: 2과 Ngữ pháp 1 - 이 N, 그 N, 저 N 08minute 48second
 • Bài 30: 2과 Ngữ pháp 2 - 여기, 거기, 저기 15minute 09second
 • Bài 31: 2과 Ôn tập - Luyện nói 13minute 08second
 • Bài 32: 3과 Giới thiệu 01minute 08second
 • Bài 33: 3과 Từ vựng - Đồ vật, thứ (ngày), trạng thái, cảm nhận 13minute 07second
 • Bài 34: 3과 Ngữ pháp 1 - A-아요/어요ⓛ 12minute 35second
 • Bài 35: 3과 Ngữ pháp 2 - N도 09minute 54second
 • Bài 36: 3과 Ôn tập - Luyện nói 10minute 45second
 • Bài 37: 4과 Giới thiệu 01minute 15second
 • Bài 38: 4과 Từ vựng - Công việc trong ngày 07minute 26second
 • Bài 39: 4과 Ngữ pháp 1 - V-아요/어요② 14minute 28second
 • Bài 40: 4과 Ngữ pháp 2 - N에① 11minute 04second
 • Bài 41: 4과 Ôn tập - Luyện nói 12minute 54second
 • Bài 42: 5과 Giới thiệu 59second
 • Bài 43: 5과 Từ vựng - Địa điểm 09minute 31second
 • Bài 44: 5과 Ngữ pháp 1 - N에② 12minute 28second
 • Bài 45: 5과 Ngữ pháp 2 - ㅂ 불규칙 13minute 42second
 • Bài 46: 5과 Ôn tập - Luyện nói 13minute 04second
 • Bài 47: 6과 Giới thiệu 01minute 12second
 • Bài 48: 6과 Từ vựng - số 21minute 06second
 • Bài 49: 6과 Ngữ pháp 1 - V-(으)ㄹ까요? 11minute 26second
 • Bài 50: 6과 Ngữ pháp 2 - 숫자읽기① 09minute 03second
 • Bài 51: 6과 Ôn tập - Luyện nói 09minute 30second
 • Bài 52: 7과 Giới thiệu 01minute 18second
 • Bài 53: 7과 Từ vựng - Động từ 11minute 46second
 • Bài 54: 7과 Ngữ pháp 1 - V/A-았어요/었어요 17minute 10second
 • Bài 55: 7과 Ngữ pháp 2 - N에서 12minute 15second
 • Bài 56: 7과 Ôn tập - Luyện nói 11minute 41second
 • Bài 57: 8과 Giới thiệu 01minute 03second
 • Bài 58: 8과 Từ vựng - Bệnh viện 07minute 21second
 • Bài 59: 8과 Ngữ pháp 1 - V-(으)세요, V-지 마세요 19minute 35second
 • Bài 60: 8과 Ngữ pháp 2 - 안 11minute 05second
 • Bài 61: 8과 Ôn tập - Luyện nói 12minute 09second
 • Bài 62: 9과 Giới thiệu 01minute 09second
 • Bài 63: 9과 Từ vựng - Địa điểm, vị trí 13minute 12second
 • Bài 64: 9과 Ngữ pháp 1 - V-(으)러 14minute 23second
 • Bài 65: 9과 Ngữ pháp 2 - N(으)로 13minute 57second
 • Bài 66: 9과 Ôn tập - Luyện nói 13minute 03second
 • Bài 67: 10과 Giới thiệu 01minute 13second
 • Bài 68: 10과 Từ vựng - Đồ vật, số đếm 20minute 37second
 • Bài 69: 10과 Ngữ pháp 1 - N 주세요 15minute 02second
 • Bài 70: 10과 Ngữ pháp 2 - 숫자읽기② 16minute 50second
 • Bài 71: 10과 Ôn tập - Luyện nói 09minute 31second
 • Bài 72: 11과 Giới thiệu 01minute 18second
 • Bài 73: 11과 Từ vựng - Địa điểm, phương tiện giao thông 30minute 10second
 • Bài 74: 11과 Ngữ pháp 1 - N하고 22minute 25second
 • Bài 75: 11과 Ngữ pháp 2 - V-(으)ㄹ 거예요 18minute 36second
 • Bài 76: 11과 Ôn tập - Luyện nói 18minute 11second
 • Bài 77: 12과 Giới thiệu 01minute 09second
 • Bài 78: 12과 Từ vựng - Ngoại hình, tính cách 18minute 45second
 • Bài 79: 12과 Ngữ pháp 1 - V/A-고 21minute 33second
 • Bài 80: 12과 Ngữ pháp 2 - N부터 N까지 15minute 18second
 • Bài 81: 12과 Ôn tập - Luyện nói 16minute 26second
 • Bài 82: 13과 Giới thiệu 01minute 07second
 • Bài 83: 13과 Từ vựng - Du lịch 14minute 35second
 • Bài 84: 13과 Ngữ pháp 1 - V-고 싶다 14minute 21second
 • Bài 85: 13과 Ngữ pháp 2 - V/A-(으)면 17minute 01second
 • Bài 86: 13과 Ôn tập - Luyện nói 16minute 55second
 • Bài 87: 14과 Giới thiệu 01minute 12second
 • Bài 88: 14과 Từ vựng - Vận động, nhạc cụ 24minute 08second
 • Bài 89: 14과 Ngữ pháp 1 - 못 22minute 28second
 • Bài 90: 14과 Ngữ pháp 2 - V/A-아야/어야 되다 20minute 50second
 • Bài 91: 14과 Ôn tập - Luyện nói 17minute 46second
 • Bài 92: 15과 Giới thiệu 01minute 09second
 • Bài 93: 15과 Từ vựng - Thời tiết 17minute 15second
 • Bài 94: 15과 Ngữ pháp 1 - V/A-네요, N(이)네요 23minute 02second
 • Bài 95: 15과 Ngữ pháp 2 - N(이)랑 17minute 19second
 • Bài 96: 15과 Ôn tập - Luyện nói 14minute 56second
 • Bài 97: 16과 Giới thiệu 01minute 24second
 • Bài 98: 16과 Từ vựng - Chuyển nhà 14minute 33second
 • Bài 99: 16과 Ngữ pháp 1 - V/A-아서/어서① 18minute 23second
 • Bài 100: 16과 Ngữ pháp 2 - V-(으)ㄹ게요 15minute 44second
 • Bài 101: 16과 Ôn tập - Luyện nói 13minute 04second
 • Bài 102: 17과 Giới thiệu 01minute 13second
 • Bài 103: 17과 Từ vựng - Tiết học 16minute 36second
 • Bài 104: 17과 Ngữ pháp 1 - V/A-지만 16minute 26second
 • Bài 105: 17과 Ngữ pháp 2 - V-아/어 주세요 16minute 51second
 • Bài 106: 17과 Ôn tập - Luyện nói 12minute 33second
 • Bài 107: 18과 Giới thiệu 01minute 15second
 • Bài 108: 18과 Từ vựng - Cuộc hẹn 13minute 54second
 • Bài 109: 18과 Ngữ pháp 1 - 아서/어서②
 • Bài 110: 18과 Ngữ pháp 2 - V/A-(으)ㄹ 때 17minute 13second
 • Bài 111: 18과 Ôn tập - Luyện nói 10minute 16second
 • Bài 112: 19과 Giới thiệu 01minute 12second
 • Bài 113: 19과 Từ vựng - Phương tiện giao thông 14minute 35second
 • Bài 114: 19과 Ngữ pháp 1 - ㄷ 불규칙, ㄹ 탈락 22minute 00second
 • Bài 115: 19과 Ngữ pháp 2 - V/A-지요?, N(이)지요? 13minute 43second
 • Bài 116: 19과 Ôn tập - Luyện nói 12minute 46second
 • Bài 117: 20과 Giới thiệu 01minute 18second
 • Bài 118: 20과 Từ vựng - Trường học, du học, chuẩn bị xin việc 11minute 46second
 • Bài 119: 20과 Ngữ pháp 1 - V-(으)려고요 12minute 30second
 • Bài 120: 20과 Ngữ pháp 2 - N 동안 12minute 19second
 • Bài 121: 20과 Ôn tập - Luyện nói 09minute 51second
Course Reviews
5score (35count)
Please select a star rating
 • Lê Thị Ái Quỳnh 2023-06-01 14:45
  Khóa học rất bổ ích
 • Quản Nguyễn Quỳnh Anh 2023-04-03 09:52
 • Quản Trị 2023-03-10 11:10
  sadsiohdfsd
 • Quản Trị 2023-03-10 11:10
  fdsfsdfsdf
 • Quản Trị 2023-03-09 15:12
  fdsfsdf
 • Nguyễn Ly Uyên 2022-10-22 15:10
  Nhiều khi cứ đắn đo sợ lười ko học, may mà đăng ký, giờ ôn thi topik tự tin hẳn ra
 • Dương Minh Vy 2022-10-22 15:04
  Cô ơi tư vấn giúp e với ạ
  0984753429
 • Đặng Tây Vĩnh Chinh 2022-10-21 10:54
  Đúng là thời đại khác rồi, học online vẫn là chân ái nên xúc ngay MK ạ
 • Lê Tuấn Tú 2022-10-20 09:39
  Xin được phép từ chối đi học trung tâm, ở nhà mở lap ra học sướng vch. Vote 5 sao ạ
 • Mai Nga Liên 2022-10-19 17:19
  cô tư vấn em với ạ
 • Nguyễn Thủy Tiên 2022-10-12 14:59
  Địa điểm học tiếng hàn uy tín cho mọi người
 • Tô Xuân Dương 2022-10-12 14:57
  Cảm ơn trung tâm chia sẻ tài liệu hữu ích
 • Hoàng Tố Trinh 2022-10-11 16:56
  Có ai fan cô thuý qua livestream ko ạ, thích mấy bài cô dạy phát âm ghê ó
 • Phan Minh Lâm 2022-10-11 16:54
  Mình cũng bập bẹ tiếng Hàn nên muốn tự ôn thử xem sao, vào đây học mà nghiền quá sao giờ :(
 • Dương Ly 2022-10-11 16:51
  Bảo sao top 1 bán sách ở HQ, giáo trình xịn mà học hay thế này cơ mà. Thích lắm ạaa
 • Lê Thùy Ánh 2022-10-10 16:54
  Bài học thú vị, giáo viên dạy hay ạ. vote 5 sao!!
 • Lê Thiên Hương 2022-10-10 16:54
  Giáo trình dạy hay và rất thú vị, ủng hộ trung tâm. vote 5 sao ạ
 • Lê Thị Nữ 2022-10-10 16:45
  Cô ơi tư vấn giúp e với ạ
  0984753938
 • Nguyễn Tấn Đức 2022-10-10 16:43
  cô tư vấn em với ạ
 • Nguyễn Hoàng Ngân 2022-10-08 15:29
  Mọi người ơi học cùng với sách MK đi, auto hiểu bài mà năng suất
 • Nguyễn Mỹ Quỳnh 2022-10-08 15:26
  cô dạy hay mà kĩ ghê, cảm giác chẳng cần học nhiều cũng nhớ bài
 • Lê Việt Nhân 2022-10-08 15:23
  Sinh viên khoa Hàn hổng kiến thức nên phải vô đây bồi dưỡng, học xong nắm chắc kiến thức nên vote 5 sao ạ
 • Huỳnh Kim Thùy 2022-10-08 15:21
  Mình là sinh viên UEF mấy lần anh chị qua trường cho học thử thích quá nên vô đăng ký luôn. Đúng tiện mà rẻ lắm. Vote 5 sao cho trung tâm ạ
 • Trần Việt Quốc 2022-10-08 15:19
  từ tiktok qua đây phải đăng ký luôn vì quá mê kkk
 • Đặng Lê Thiên Chinh 2022-10-07 14:46
  Học hay dã man, thích cô Thuý
 • Phan Thanh Lâm 2022-10-07 14:43
  Học hay dã man, thích cô Thuý
 • Đoàn Hoàng Thùy 2022-10-07 14:40
  tư vấn giúp em với ạ, em cảm ơn
 • Mai Tiến Đạt 2022-10-07 14:38
  chào thầy cô, thầy cô tư vấn dùm em, e muốn đăng ký
 • Đinh Tiến Hoàng 2022-10-07 14:36
  Địa điểm học tiếng hàn uy tín cho mọi người
 • Trương Tuấn Anh 2022-10-06 15:06
  Mình đã học qua nhiều nền tảng online mà không đâu tiện như MK, lại còn được học phát âm free nên là chốt đơn 5sao ahihi
 • Lê Anh Nam 2022-10-06 15:03
  Mình thật sự rất lười, nhưng từ ngày mua sách với khoá học là chăm thấy rõ. Đúng là học ngôn ngữ cần có bạn đồng hành như MK kkk
 • Dương Bảo Phương 2022-10-06 15:00
  Em đăng ký mua khoá, inbox giúp em ạ
 • Nguyễn Đình Văn 2022-10-06 14:57
  Vẫn cứ là thích tự học thế này, đi làm về tiện lúc nào học luôn. Rất thích nên vote 5 sao ạ
 • Đặng Thanh Hương 2022-10-06 14:55
  Combo cô Thuý với MK đúng là hay mà xịn thật, học thui cả nhà ơi
 • Hồ Thị Diệu Huyền 2022-04-15 18:47

Register for the course now!

Master Korean will contact you as soon as you complete the registration information below.


Related courses in this course
 • like [-30%] Cẩm Nang Thi EPS TOPIK
  [-30%] Cẩm Nang Thi EPS TOPIK

  Ninh Thị ThúyTeacher total 23class

  Course period : 90day

 • like [-30%] MasterTalk: Nhập Môn Tiếng Hàn Giao Tiếp (22 Video)
  [-30%] MasterTalk: Nhập Môn Tiếng Hàn Giao Tiếp (22 Video)

  Ninh Thị ThúyTeacher total 22class

  Course period : 90day

 • like [-30%] Luyện Thi EPS - TOPIK
  [-30%] Luyện Thi EPS - TOPIK

  Ninh Thị ThúyTeacher total 8class

  Course period : 60day

 • like [-30%] TOPIK Master Pattern - Chinh phục kỹ năng nghe
  [-30%] TOPIK Master Pattern - Chinh phục kỹ năng nghe

  Ninh Thị ThúyTeacher total 18class

  Course period : 60day

 • like [-30%] TOPIK Master Key - Chinh phục kỹ năng đọc
  [-30%] TOPIK Master Key - Chinh phục kỹ năng đọc

  Ninh Thị ThúyTeacher total 18class

  Course period : 60day

 • like [-30%] Tiếng Hàn Trung Cấp 2 (80 Bài Giảng)
  [-30%] Tiếng Hàn Trung Cấp 2 (80 Bài Giảng)

  Kim Mi SookTeacher total 80class

  Course period : 180day

 • like [-30%] Tiếng Hàn Trung Cấp 1 (80 Bài Giảng)
  [-30%] Tiếng Hàn Trung Cấp 1 (80 Bài Giảng)

  Kim Mi SookTeacher total 80class

  Course period : 180day

Related Books in This Course
 • Học nhanh, thực hành ngay – Tiếng Hàn Visang (Sơ Cấp 1)
  Học nhanh, thực hành ngay – Tiếng Hàn Visang (Sơ Cấp 1)

  Visang EducationKim Mi Sook

  price 199,000 VND