Học nhanh, thực hành ngay – Tiếng Hàn Visang (Sơ Cấp 2)
Học nhanh, thực hành ngay – Tiếng Hàn Visang (Sơ Cấp 2)
Giáo Dục VisangKim Mi Sook

Giáo trình Học nhanh, thực hành ngay – Tiếng Hàn Visang (Sơ Cấp 2) Giá tiền 199,000VND

Đăng ký ngay
Giới thiệu Giáo trình

Cuốn sách giúp nâng cao năng lực nói/ nghe tiếng Hàn thực tiễn ở cấp độ Sơ cấp thông qua các hoạt động như học Từ vựng, Ngữ pháp, Luyện nói, Hoạt động học tập và Góc đánh giá.

1. Từ vựng: Luyện nói tiếng Hàn sơ cấp thông qua sử dụng Từ vựng sơ cấp hay dùng trong cuộc sống hàng ngày

2. Ngữ pháp: Học tập hiệu quả ngữ pháp tiếng Hàn trọng tâm đề xuất bởi tổ chức TOPIK và Viện ngôn ngữ học quốc gia

3. Luyện nói: Sử dụng hoàn hảo từ vựng và ngữ pháp đa dạng đã học

4. Hoạt động học tập: Luyện tập hội thoại thực tế, chơi trò chơi với bạn bè

5. Đánh giá: Tự đánh giá năng lực tiếng Hàn của bản thân, tiến hành ôn tập lại kiến thức bài giảng

Khóa học liên quan đến giáo trình này
Giáo trình liên quan đến giáo trính này