Learn Korean Immediately with Visang Korean (Beginner 2)
Learn Korean Immediately with Visang Korean (Beginner 2)
Visang EducationKim Mi Sook

textbook Learn Korean Immediately with Visang Korean (Beginner 2) price 199,000VND

Register now
Textbook Introduction
Cuốn sách giúp nâng cao năng lực nói/ nghe tiếng Hàn thực tiễn ở cấp độ Sơ cấp thông qua các hoạt động như học Từ vựng, Ngữ pháp, Luyện nói, Hoạt động học tập và Góc đánh giá.
1. Từ vưng: Luyện nói tiếng Hàn sơ cấp thông qua sử dụng Từ vựng sơ cấp hay dùng trong cuộc sống hàng ngày
2. Ngữ pháp: Học tập hiệu quả ngữ pháp tiếng Hàn trọng tâm đề xuất bởi tổ chức TOPIK và Viện ngôn ngữ học quốc gia
3. Luyện nói: Sử dụng hoàn hảo từ vựng và ngữ pháp đa dạng đã học
4. Hoạt động học tập: Luyện tập hội thoại thực tế, chơi trò chơi với bạn bè
5. Đánh giá: Tự đánh giá năng lực tiếng Hàn của bản thân, tiến hành ôn tập lại kiến thức bài giảng
Related Courses in This Book
Related Books in This Book