Facebook Livestream 2023.06 Tài phiệt Hàn Quốc khủng như thế nào?
Facebook Livestream 2023.06 Tài phiệt Hàn Quốc khủng như thế nào?
0점 (0개)
 • 강사 Ninh Thị Thúy
 • 수강기간 15일
 • 금액 0 VND
 • 학습시간 00:00:00(1강)
 • 강좌 Facebook Livestream 2023.06 Tài phiệt Hàn Quốc khủng như thế nào?

0VND

강좌소개
강사소개
Ninh Thị Thúy

Ninh Thị Thúy

프로필

- 이화 여자 대학교 사회 복지학 석사- 하노이 대학교 한국어학과 학사- 하노이 공업 대학교 한국어 센터 강사

제자들에게 한마디

누구나 쉽게 한국어를 배울 수 있도록 한국어 학습 노하우를 배울 수 있습니다. 한국어 기초부터 차근차근 함께해요~!

강의목록
 • Facebook Livestream 2023.06 Tài phiệt Hàn Quốc khủng như thế nào?
수강후기
0점 (0개)
별점을 선택해주세요
등록된 수강후기가 없습니다.
수강을 완료하고 첫 번째로 후기를 등록해보세요!

강좌 구매 등록 하세요!

아래 등록 정보를 입력하시면 Master Korean는 연락 드리겠습니다.


이 강좌의 관련 강좌
 • 좋아요 Facebook Livestream 2023.05 Cuộc sống văn phòng Hàn Quốc có gì vui?
  Facebook Livestream 2023.05 Cuộc sống văn phòng Hàn Quốc có gì vui?

  Ninh Thị Thúy선생님 총 1강

  수강기간 : 15일

 • 좋아요 Facebook Livestream 2023.04 Kinh nghiệm xin học bổng du học Hàn Quốc
  Facebook Livestream 2023.04 Kinh nghiệm xin học bổng du học Hàn Quốc

  Ninh Thị Thúy선생님 총 1강

  수강기간 : 15일

 • 좋아요 Facebook Livestream 2023.03 Giải đề TOPIK II số 83 (Phần đọc 02)
  Facebook Livestream 2023.03 Giải đề TOPIK II số 83 (Phần đọc 02)

  Ninh Thị Thúy선생님 총 1강

  수강기간 : 15일

 • 좋아요 Facebook Livestream 2023.02 Giải đề TOPIK II số 83 (Phần đọc 01)
  Facebook Livestream 2023.02 Giải đề TOPIK II số 83 (Phần đọc 01)

  Ninh Thị Thúy선생님 총 1강

  수강기간 : 15일

 • 좋아요 Facebook Livestream 2022.12 4 Ngữ pháp tiếng Hàn dễ nhầm lẫn
  Facebook Livestream 2022.12 4 Ngữ pháp tiếng Hàn dễ nhầm lẫn

  Ninh Thị Thúy선생님 총 1강

  수강기간 : 15일

 • 좋아요 Facebook Livestream 2022.11 Giải đề Viết TOPIK II (Câu 54)
  Facebook Livestream 2022.11 Giải đề Viết TOPIK II (Câu 54)

  Ninh Thị Thúy선생님 총 1강

  수강기간 : 15일

 • 좋아요 Facebook Livestream 2022.10 4 Ngữ pháp cao cấp người Hàn rất hay dùng
  Facebook Livestream 2022.10 4 Ngữ pháp cao cấp người Hàn rất hay dùng

  Ninh Thị Thúy선생님 총 1강

  수강기간 : 15일

 • 좋아요 Facebook Livestream 2022.09 Nói tiếng Hàn chuẩn để ăn điểm trong công ty Hàn Quốc
  Facebook Livestream 2022.09 Nói tiếng Hàn chuẩn để ăn điểm trong công ty Hàn Quốc

  Ninh Thị Thúy선생님 총 1강

  수강기간 : 15일

 • 좋아요 Facebook Livestream 2022.08 Làm chủ ngữ pháp tường thuật gián tiếp Rằng thì là mà trong tiếng Hàn
  Facebook Livestream 2022.08 Làm chủ ngữ pháp tường thuật gián tiếp Rằng thì là mà trong tiếng Hàn

  Ninh Thị Thúy선생님 총 1강

  수강기간 : 15일

 • 좋아요 Facebook Livestream 2022.07 7 Ngữ pháp nói người Hàn hay dùng nhưng người Việt hay sai
  Facebook Livestream 2022.07 7 Ngữ pháp nói người Hàn hay dùng nhưng người Việt hay sai

  Ninh Thị Thúy선생님 총 1강

  수강기간 : 15일

 • 좋아요 Facebook Livestream 2022.06 Cùng cô Thúy giải đề Viết TOPIK II (Câu 53)
  Facebook Livestream 2022.06 Cùng cô Thúy giải đề Viết TOPIK II (Câu 53)

  Ninh Thị Thúy선생님 총 1강

  수강기간 : 15일

 • 좋아요 Facebook Livestream 2022.05 Master phát âm tiếng Hàn với cô Thúy
  Facebook Livestream 2022.05 Master phát âm tiếng Hàn với cô Thúy

  Ninh Thị Thúy선생님 총 1강

  수강기간 : 15일