Facebook Livestream 2022.08 Làm chủ ngữ pháp tường thuật gián tiếp Rằng thì là mà trong tiếng Hàn
Facebook Livestream 2022.08 Làm chủ ngữ pháp tường thuật gián tiếp Rằng thì là mà trong tiếng Hàn
0score (0count)
  • Teacher Ninh Thị Thúy
  • Course period 15day
  • price 0 VND
  • Study time 01:09:21(1class)
  • course Facebook Livestream 2022.08 Làm chủ ngữ pháp tường thuật gián tiếp 'Rằng thì là ma' trong tiếng Hàn

0VND

Introduction
Instructor
Ninh Thị Thúy

Ninh Thị Thúy

profile
- Thạc sĩ khoa Phúc lợi xã hội, Đại học nữ sinh Ewha
- Cử nhân khoa tiếng Hàn Quốc, Đại học Hà Nội
- Giảng viên Trung tâm tiếng Hàn, ĐH Công nghiệp Hà Nội
A word to the disciples
Vui học tiếng Hàn để giao tiếp như người Hàn Quốc.
Con đường ngắn nhất dẫn tới thành công là làm theo những điều mà một người thành công đã làm.
Các bạn muốn thành công trong việc chinh phục tiếng Hàn? Hãy đến với khóa học của cô Thúy nhé.
Cô sẽ chỉ cho các bạn con đường nhanh nhất để đạt được mục tiêu.
Course List
  • Facebook Livestream 2022.08 Làm chủ ngữ pháp tường thuật gián tiếp [Rằng thì là ma] trong tiếng Hàn 01time 09minute 21second
Course Reviews
0score (0count)
Please select a star rating
There are no registered courses.
Complete your course and register for the first time!

Register for the course now!

Master Korean will contact you as soon as you complete the registration information below.