COMBO: TOPIK+비즈니스 (무료체험 이벤트)
COMBO: TOPIK+비즈니스 (무료체험 이벤트)
5점 (17개)
 • 강사 Ninh Thị Thúy,Cheon Seong Ok
 • 수강기간 30일
 • 금액 0 VND
 • 학습시간 03:25:04(7강)
 • 강좌 COMBO: TOPIK+비즈니스 (무료체험 이벤트)

0VND

강좌소개
 • 강좌 특징
 • TOPIK과 취업 준비를 함께 하고자 하는 학생들을 위해 준비했습니다.
 • 목표하는 TOPIK 등급에 합격하기 위한 유형 분석과 실전 연습이 가능합니다.
 • 취업과 연계된 한국어부터 책에서 알려주지 않는 한국의 기업 문화까지 배울 수 있습니다.
 • 수강 대상
 • 중급 수준의 한국어가 가능한 학습자
 • 한국의 기업문화를 알고 싶은 학습자
 • 높은 등급의 TOPIK 점수가 필요한 학습자
 • 수강 효과
 • 책만 보면 알 수 없던 내용을 선생님의 친절한 설명으로 이해할 수 있습니다.
 • 취업 준비에 필요한 한국어부터 회사에서 사용하게 될 한국어까지 학습할 수 있습니다.
 • TOPIK II 각 영역 문제에서 다루어지고 있는 중고급 수준의 어휘와 문법을 이해할 수 있습니다.
강사소개
Ninh Thị Thúy

Ninh Thị Thúy

프로필

- 이화 여자 대학교 사회 복지학 석사

- 하노이 대학교 한국어학과 학사

- 하노이 공업 대학교 한국어 센터 강사

제자들에게 한마디

누구나 쉽게 한국어를 배울 수 있도록 

한국어 학습 노하우를 배울 수 있습니다. 

한국어 기초부터 차근차근 함께해요~!

Cheon Seong Ok

Cheon Seong Ok

프로필

- 한국외국어대학교 대학원 글로벌문화콘텐츠학과 박사과정- 이화여자대학교 국제대학원 한국학과 한국어교육전공 석사졸업- 한국국제교류재단 문화센터 한국어교실 팀장- 인덕대학교 미래교육단 국제교육센터 한국어교육 담당- 국립한경대학교 국제어학원 한국어교육 담당- 한글학회 주관 국외 한국어 전문가 초청 연수 프로그램 초빙 강사

제자들에게 한마디

한국어 수업을 통해 여러분들을 만나게 되어 매우 즐겁고, 설렙니다. 

여러분들이 한국어에 한걸음 나설 수 있도록 도와줄게요.한국어를 정말 즐겁게 공부하실 수 있을 거예요. 

강의목록
 • [TOPIK II - 1강] 빈칸에 알맞은 문법 고르기 [1~2] 23분 26초
 • [TOPIK II - 2강] 의미가 비슷한 표현 고르기 [3~4] 28분 12초
 • [TOPIK II - 3강] 글의 주제 고르기 [5~8] 20분 09초
 • [TOPIK II - 4강] 글, 그래프와 같은 내용 고르기 [9~12] 44분 12초
 • [Business Korean 1강] 첫 출근 (1) 어휘 29분 38초
 • [Business Korean 2강] 첫 출근 (2) 문법 23분 35초
 • [Business Korean 3강] 이메일 35분 52초
수강후기
5점 (17개)
별점을 선택해주세요
 • Đoàn Dương Lữ 2022-10-20 09:50
  Tư vấn đăng ký khóa luyện thi với, em chuẩn bị thi topik rồi
 • Hoàng Nam Hoàng 2022-10-19 17:29
  Nhiều tình huống giao tiếp trong công ty hàn quốc quá, học được nhiều ghê
 • Mai Nga Uyên 2022-10-19 17:26
  Học business xong vào công ty hàn quốc làm được không ạ?
 • Đặng Anh Thảo 2022-10-12 15:14
  Cô Thúy phát âm chuẩn quá, dễ nghe
 • Nguyễn Như Uyên 2022-10-12 15:09
  Học mấy video đầu thôi mà thấy tốc độ giải đề nhanh hơn hẳn
 • Nguyễn Tuấn Đông 2022-10-11 17:01
  Cô Thúy giảng chi tiết quá
 • Đức Trọng 2022-10-10 17:27
  Câu hỏi trong khóa lấy từ nguồn nào thế ạ? Có phải câu hỏi thi chính thức không ạ?
 • Thùy Dung 2022-10-10 17:26
  Khóa Topik có dạy cả kĩ năng viết không ạ?
 • Nguyễn Minh Hoàng 2022-10-08 14:52
  Khóa Topik em đang học mà muốn gia hạn thêm thời gian thì có được không ạ?
 • Phúc Thành 2022-10-08 14:05
  Khóa Topik em đang học mà muốn gia hạn thêm thời gian thì có được không ạ?
 • Đinh Minh Thành 2022-10-07 15:17
  Cho em đăng ký khóa topik với, em để lại thông tin rồi
 • Hoàng Nhật Thiên 2022-10-07 15:14
  Cô hàn phát âm hay quá, phải mua liền thôi
 • Nguyễn Phương Hà 2022-10-06 15:19
  Khóa tiếng hàn business muốn đăng ký làm thế nào?
 • Phạm Như Bình 2022-10-06 15:15
  Được học thử mấy video luyện thi topik luôn, xịn vậy
 • Vân Anh 2022-07-26 10:19
  Rất hay
 • An Thy 2022-07-26 08:59
  Rất đúng cái mình đang tìm. Cảm ơn khóa học
 • Vũ Thị Thùy 2022-06-29 10:40
  Khóa học rất hay!

강좌 구매 등록 하세요!

아래 등록 정보를 입력하시면 Master Korean는 연락 드리겠습니다.