[-30%] TOPIK II 모의고사 (2022) - 45강
5점 (32개)
 • 강사 Ninh Thị Thúy
 • 수강기간 90일
 • 금액 1,260,000 VND
 • 학습시간 14:25:47(46강)
 • 강좌 TOPIK II 모의고사 (2022) - 45강

1,800,000 VND30% 1,260,000VND

강좌소개

강좌 소개

- 이화 여자 대학교에 졸업한 마스터 코리안 전문가인 Ninh Thi Thuy석사가 강의하는 2022년 토픽II 모의고사 강좌이다

- 이 강좌는 실제 TOPIK 시험을 기반으로 하며 읽기-듣기-쓰기를 포함한 시험 문제를 해결하기위한 가이드한다

- 학습 시간: 45강의 영상 (약 15시간)

- 45개의 강의 영상이 차례로 읽기-듣기-쓰기의 질문에 대한 답변을 안내한다

- 강의 영상은 사전 녹화되어 언제 어디서나 학습할 수 있다

- 마스터 코리안의 토픽 전문가가 질문 유형을 자세히 분석하고 높은 점수를 얻기 위한 전략을 고안한다

- 토픽 전문가가 토픽 시험에 자주 나오는 문법, 주요 접속사, 관용어 정리한다

 

학습 대상

- 마스터 코리안의 중급 강좌를 수료 하고 능력을 향상시키기 위해 계속 공부하고 싶은 사람

- 한국 기업 취업 준비 및 토픽 시험 준비하는 사람

- 토픽시험 준비를 위해 중급 어휘와 문법을 효과적인 방법을 아직 찾지 못 하는 사람

- 베트남인 강사의 강의를 듣고 내용을 철저히 이해하고 시험 문제와 문제 해결 전략을 이해하여 높은 점수를 얻기 위한 노력하는 사람

 

학습 목표

- 한국어 중급 문법과 어휘를 배우고 익히기

- 어휘, 문법 사용 능력 향상하고 TOPIK시험 효과적인 준비

- TOPIK 자격증 쉽게 도달하고 한국어로 의사 소통하며 업무 잘 처리하고 소득을 향상

강사소개
Ninh Thị Thúy

Ninh Thị Thúy

프로필

- 이화 여자 대학교 사회 복지학 석사- 하노이 대학교 한국어학과 학사- 하노이 공업 대학교 한국어 센터 강사

제자들에게 한마디

누구나 쉽게 한국어를 배울 수 있도록 한국어 학습 노하우를 배울 수 있습니다. 한국어 기초부터 차근차근 함께해요~!

강의목록
 • Giới thiệu khóa học 02분 26초
 • [Bài 1 - Phần đọc] Chọn ngữ pháp đúng điền vào ô trống [1~2] 18분 03초
 • [Bài 2 - Phần đọc] Chọn ngữ pháp có nghĩa tương tự [3~4] 15분 18초
 • [Bài 3 - Phần đọc] Chọn chủ đề của đoạn văn [5~8] 09분 20초
 • [Bài 4 - Phần đọc] Chọn nội dung giống với đoạn văn, biểu đồ [9~12] 20분 50초
 • [Bài 5 - Phần đọc] Sắp xếp thứ tự đoạn văn [13~15] 20분 48초
 • [Bài 6 - Phần đọc] Chọn biểu hiện đúng [16~18] 21분 35초
 • [Bài 7 - Phần đọc] Chọn biểu hiện (tục ngữ) + suy nghĩ trọng tâm [19~20] 14분 22초
 • [Bài 8 - Phần đọc] Chọn biểu hiện + nội dung đúng [21~22] 14분 10초
 • [Bài 9 - Phần đọc] Nắm bắt tâm trạng người viết + Chọn nội dung giống [23~24] 13분 56초
 • [Bài 10 - Phần đọc] Tìm tiêu đề của bài báo [25~27] 14분 43초
 • [Bài 11 - Phần đọc] Chọn biểu hiện đúng điền vào ô trống [28~31] 31분 22초
 • [Bài 12 - Phần đọc] Chọn nội dung giống [32~34] 24분 48초
 • [Bài 13 - Phần đọc] Chọn chủ đề của đoạn văn [35~38] 26분 41초
 • [Bài 14 - Phần đọc] Chọn vị trí đúng để điền câu vào [39~41] 26분 09초
 • [Bài 15 - Phần đọc] Nắm bắt tâm trạng của người viết + chọn nội dung giống [42~43] 19분 22초
 • [Bài 16 - Phần đọc] Chọn chủ đề đoạn văn + Chọn biểu hiện đúng [44~45] 19분 28초
 • [Bài 17 - Phần đọc] Chọn vị trí đúng để điền câu + Chọn nội dung giống [46~47] 17분 34초
 • [Bài 18 - Phần đọc] Tìm mục đích của đoạn văn + Chọn nội dung đúng + Tìm thái độ [48~50] 18분 29초
 • [Bài 19 - Phần nghe] Chọn tranh/ biểu đồ đúng [1~3] 17분 50초
 • [Bài 20 - Phần nghe] Chọn câu hội thoại tiếp theo [4~8] 17분 02초
 • [Bài 21 - Phần nghe] Chọn hành động tiếp theo [9~12] 24분 33초
 • [Bài 22 - Phần nghe] Chọn nội dung đúng [13~16] 34분 59초
 • [Bài 23 - Phần nghe] Chọn suy nghĩ trọng tâm [17~20] 37분 34초
 • [Bài 24 - Phần nghe] Chọn suy nghĩ trọng tâm + Chọn nội dung đúng [21~22] 15분 58초
 • [Bài 25 - Phần nghe] Nắm bắt loại hình hội thoại + chọn nội dung đúng [23~24] 18분 20초
 • [Bài 26 - Phần nghe] Chọn suy nghĩ trọng tâm + Chọn nội dung đúng [25~26] 17분 22초
 • [Bài 27 - Phần nghe] Nắm bắt ý đồ nhân vật + chọn nội dung đúng [27~28] 15분 49초
 • [Bài 28 - Phần nghe] Nắm bắt người tham gia hội thoại + chọn nội dung đúng [29~30] 14분 45초
 • [Bài 29 - Phần nghe] Nắm bắt suy nghĩ + thái độ của nhân vật [31~32] 15분 56초
 • [Bài 30 - Phần nghe] Chọn chủ đề + nội dung đúng [33~34] 17분 12초
 • [Bài 31 - Phần nghe] Nắm bắt loại hình hội thoại + chọn nội dung đúng [35~36] 16분 56초
 • [Bài 32 - Phần nghe] Chọn suy nghĩ trọng tâm + chọn nội dung đúng [37~38] 18분 57초
 • [Bài 33 - Phần nghe] Chọn nội dung có trước cuộc hội thoại + chọn nội dung đúng [39~40] 18분 39초
 • [Bài 34 - Phần nghe] Chọn nội dung đúng + chọn suy nghĩ trọng tâm [41~42] 20분 01초
 • [Bài 35 - Phần nghe] Nắm bắt lý do + chọn nội dung trọng tâm [43~44] 20분 56초
 • [Bài 36 - Phần nghe] Chọn nội dung đúng + nắm bắt thái độ nhân vật (1) [45~46] 19분 23초
 • [Bài 37 - Phần nghe] Chọn nội dung đúng + nắm bắt thái độ nhân vật (2) [47~48] 21분 40초
 • [Bài 38 - Phần nghe] Chọn nội dung đúng + nắm bắt thái độ nhân vật [49~50] 24분 08초
 • [Bài 39 - Phần viết] Viết câu đúng theo dòng chảy của đoạn văn [51~52] 15분 10초
 • [Bài 40 - Phần viết] Viết đoạn văn sử dụng thông tin có sẵn [53] 15분 28초
 • [Bài 41 - Phần viết] Viết đoạn văn theo chủ đề [54] 22분 38초
 • [Bài 42] Tổng hợp ngữ pháp thường xuất hiện trong phần đọc 20분 08초
 • [Bài 43] Tổng hợp những ngữ pháp tương tự trong phần đọc 14분 28초
 • [Bài 44] Tổng hợp các liên từ chính trong phần đọc 59초
 • [Bài 45] Tổng hợp các quán dụng ngữ chính trong phần đọc 19분 32초
수강후기
5점 (32개)
별점을 선택해주세요
 • Linh Giang 2023-09-05 18:25
  Ban đầu không dám đăng ký vì thấy giá cũng khá cao mà chưa biết chất lượng thế nào. Nhưng không ngờ bài giảng của cô Thuý quá hay và dễ hiểu. Thời lượng dù ngắn nhưng nội dung súc tích và rất bổ ích. Mình đã có Topik 4 và đặt mục tiêu Topik 5 vào kỳ thi tháng 10 này, hi vọng khoá học này sẽ giúp mình đạt được mục tiêu.
 • Thảo 2023-04-05 09:15
  giáo viên giảng bài rất cuốn
 • Trịnh Thị Phượng 2023-02-09 00:22
  Khóa học tốt ạ
 • Nguyễn Lan Tâm 2022-10-22 15:32
  bài giảng phong phú và phù hợp cho tất cả mọi người. Mình nghĩ mọi người nên học thử.
 • Hường Mai Thảo 2022-10-21 10:35
  Những Video rất hữu ích
 • Nguyễn Hoài Thư 2022-10-21 10:32
  cho e hỏi chi phí khóa học với ạ
 • Đặng Dương Mạnh 2022-10-21 10:21
  Trung tâm tư vấn giúp em khóa học với ạ
 • Lê Mai Như 2022-10-20 09:10
  Trung tâm dạy rất hay nha mn ơi, dễ hiểu nhé, mình từng học trải nghiệm rồi
 • Hoàng Lê Tuấn 2022-10-20 09:08
  khóa này cô dạy rất hay
 • Trương Dương Lan 2022-10-19 16:55
  Chưa học xong, nhưng khóa học tốt và dễ hiểu, cô giáo phát âm rõ và đúng
 • Nguyễn Thị Linh 2022-10-19 16:53
  học khá là oke và có sách nữa nên 5 sao:>>
 • Nguyễn Thế Hằng 2022-10-12 12:08
  học khá là oke và có sách nữa nên 5 sao:>>
 • Nguyễn Mai Hà 2022-10-12 12:03
  mình đăng ký ntn ạ
 • Phan Nhật Thành 2022-10-12 11:58
  mình học được 97% khóa học rồi. Mình thấy cô hướng dẫn dễ hiểu, mỗi bài giảng có thời lượng khá phù hợp. Để củng cố kiến thức nên thấy rất okie, kết hợp với sách sẽ rất tốt
 • Nguyễn Hoa Hạ 2022-10-12 11:56
  Mình đang theo học khóa online của trung tâm và thấy rất hài lòng. Ban đầu mình cũng hơi ngại vì không biết có hiệu quả không nhưng các cô giáo đều rất nhiệt tình giải đáp các thắc mắc nên mình thấy hiệu quả không kém gì các lớp offline cả
 • Dương Duyên Mai 2022-10-11 16:23
  Nhờ các cô và trung tâm mà em đạt được Topik 6 trong lần thi đầu tiên. Chương trình học khá nặng, nhưng chăm chỉ học hết là auto điểm tốt. Em cảm ơn MK rất nhiều ạ.
 • Nguyễn Viên Lâm 2022-10-11 16:21
  Dễ học dễ nhớ vote 500 sao heheee
 • Cao Xuân Thắng 2022-10-11 16:20
  Nội dung đa dạng. Không bó buộc vào giáo trình, rất hay và bổ ích ạ
 • Cao Duy Đức 2022-10-10 14:26
  Bạn nào học ôn thi TOPIK thì nên học ở đây.rất rất tốt ạ
 • Lê Mỹ Phương 2022-10-10 14:26
  Em đã xem rất nhiều clip của các cô! Cám ơn cô đã luôn hết mình vì chúng em!
 • Nguyễn Minh Vy 2022-10-10 14:24
  E rất thích trung tâm nên cho 5 sao luôn kkk
 • Trần Tấn Phát 2022-10-08 11:51
  Khoá học online tương đối chất lượng
 • Nguyễn Thị Quỳnh 2022-10-08 11:45
  cô tư vấn em với ạ
 • Nguyễn Minh Thành 2022-10-07 11:58
  Địa điểm học tiếng hàn uy tín cho mọi người
 • Ngô Thu Thủy 2022-10-07 11:56
  Cảm ơn trung tâm chia sẻ tài liệu hữu ích !
 • Lê Hoàng Tuấn 2022-10-07 11:54
  Nơi khởi nguồn cho ước mơ của tôi, cảm ơn mọi người rất nhiều!
 • Hoàng Nghĩa Đạt 2022-10-07 11:52
  bài học hay, nhiệt tình tư vấn và giảng bài.
  Nhất định sẽ đăng kí khoá tiếp theo ạ!!
 • Hoàng Nghĩa Đạt 2022-10-07 11:52
 • lê Phương Thảo 2022-10-06 12:01
  e muốn gia hạn khoá học ạ
 • Nguyễn Thu Uyên 2022-10-06 12:00
  Dễ hiểu, nhiệt tình, tận tâm, thú vị! Là 1 sự lựa chọn tốt, đáng để trải nghiệm :D
 • Mai Nhật Quyên 2022-10-06 12:00
  Thú vị và giúp ích nhiều cho việc học tiếng Hàn 1 mình!!!
 • Nguyễn văn nhật 2022-10-06 11:59
  Tất cả các khái niệm ngữ pháp đều được giải thích rõ ràng bằng các ví dụ thực tế. Cảm ơn cô giáo

강좌 구매 등록 하세요!

아래 등록 정보를 입력하시면 Master Korean는 연락 드리겠습니다.