Kết quả tìm khóa học (17)

 • Thích Facebook Livestream 2023.08 Những mẹo để nói tiếng Hàn hay như người Hàn
  Facebook Livestream 2023.08 Những mẹo để nói tiếng Hàn hay như người Hàn

  Ninh Thị Thúy Giảng viênTổng cộng 1 bài học

  Thời gian nghe giảng: 15 ngày

 • Thích Facebook Livestream 2023.07 NHỮNG PHÁT ÂM TIẾNG HÀN TƯỞNG DỄ MÀ AI CŨNG SAI
  Facebook Livestream 2023.07 NHỮNG PHÁT ÂM TIẾNG HÀN TƯỞNG DỄ MÀ AI CŨNG SAI

  Ninh Thị Thúy Giảng viênTổng cộng 1 bài học

  Thời gian nghe giảng: 15 ngày

 • Thích [-30%] 한국어 초급 1 (100강)
  [-30%] Tiếng Hàn Sơ Cấp 1 (100 Bài Giảng*)

  Ninh Thị Thúy Giảng viênTổng cộng 100 bài học

  Thời gian nghe giảng: 180 ngày

 • Thích Facebook Livestream 2022.12 4 Ngữ pháp tiếng Hàn dễ nhầm lẫn
  Facebook Livestream 2022.12 4 Ngữ pháp tiếng Hàn dễ nhầm lẫn

  Ninh Thị Thúy Giảng viênTổng cộng 1 bài học

  Thời gian nghe giảng: 15 ngày

 • Thích Facebook Livestream 2022.09 Nói tiếng Hàn chuẩn để ăn điểm trong công ty Hàn Quốc
  Facebook Livestream 2022.09 Nói tiếng Hàn chuẩn để ăn điểm trong công ty Hàn Quốc

  Ninh Thị Thúy Giảng viênTổng cộng 1 bài học

  Thời gian nghe giảng: 15 ngày

Xem thêm

Kết quả tìm giáo trình (4)