course result (17)

 • like Facebook Livestream 2023.08 Những mẹo để nói tiếng Hàn hay như người Hàn
  Facebook Livestream 2023.08 Những mẹo để nói tiếng Hàn hay như người Hàn

  Ninh Thị Thúy Teachertotal 1class

  Course period : 15day

 • like Facebook Livestream 2023.07 NHỮNG PHÁT ÂM TIẾNG HÀN TƯỞNG DỄ MÀ AI CŨNG SAI
  Facebook Livestream 2023.07 NHỮNG PHÁT ÂM TIẾNG HÀN TƯỞNG DỄ MÀ AI CŨNG SAI

  Ninh Thị Thúy Teachertotal 1class

  Course period : 15day

 • like [-30%] 한국어 초급 1 (100강)
  [-30%] Tiếng Hàn Sơ Cấp 1 (100 Bài Giảng*)

  Ninh Thị Thúy Teachertotal 100class

  Course period : 180day

 • like Facebook Livestream 2022.12 4 Ngữ pháp tiếng Hàn dễ nhầm lẫn
  Facebook Livestream 2022.12 4 Ngữ pháp tiếng Hàn dễ nhầm lẫn

  Ninh Thị Thúy Teachertotal 1class

  Course period : 15day

 • like Facebook Livestream 2022.09 Nói tiếng Hàn chuẩn để ăn điểm trong công ty Hàn Quốc
  Facebook Livestream 2022.09 Nói tiếng Hàn chuẩn để ăn điểm trong công ty Hàn Quốc

  Ninh Thị Thúy Teachertotal 1class

  Course period : 15day

View more

book result (4)