Masterkorean FAQ

1. Quy định MK Live

2. Chính sách hoàn tiền cho khóa học e-learning Master Korean

3. Thông tin tài khoản ngân hàng để thực hiện chuyển khoản (chỉ dành cho khách hàng mua khóa học)

4. Hướng dẫn kiểm tra thông tin trên [www.masterkorean.vn]

5. Thông báo bắt đầu cung cấp dịch vụ e-learning

6. Cách thức tìm tài khoản/ mật khẩu

7. Hướng dẫn đăng nhập

8. Hướng dẫn đăng ký thành viên