Facebook Livestream 2023.07 NHỮNG PHÁT ÂM TIẾNG HÀN TƯỞNG DỄ MÀ AI CŨNG SAI
Facebook Livestream 2023.07 NHỮNG PHÁT ÂM TIẾNG HÀN TƯỞNG DỄ MÀ AI CŨNG SAI
0점 (0개)
 • 강사 Ninh Thị Thúy
 • 수강기간 15일
 • 금액 0 VND
 • 학습시간 00:00:00(1강)
 • 강좌 Facebook Livestream 2023.07 NHỮNG PHÁT ÂM TIẾNG HÀN TƯỞNG DỄ MÀ AI CŨNG SAI

0VND

강좌소개
강사소개
Ninh Thị Thúy

Ninh Thị Thúy

프로필

- 이화 여자 대학교 사회 복지학 석사- 하노이 대학교 한국어학과 학사- 하노이 공업 대학교 한국어 센터 강사

제자들에게 한마디

누구나 쉽게 한국어를 배울 수 있도록 한국어 학습 노하우를 배울 수 있습니다. 한국어 기초부터 차근차근 함께해요~!

강의목록
 • Facebook Livestream 2023.07 NHỮNG PHÁT ÂM TIẾNG HÀN TƯỞNG DỄ MÀ AI CŨNG SAI
수강후기
0점 (0개)
별점을 선택해주세요
등록된 수강후기가 없습니다.
수강을 완료하고 첫 번째로 후기를 등록해보세요!

강좌 구매 등록 하세요!

아래 등록 정보를 입력하시면 Master Korean는 연락 드리겠습니다.


이 강좌의 관련 강좌
 • 좋아요 Facebook Livestream 2023.05 Cuộc sống văn phòng Hàn Quốc có gì vui?
  Facebook Livestream 2023.05 Cuộc sống văn phòng Hàn Quốc có gì vui?

  Ninh Thị Thúy선생님 총 1강

  수강기간 : 15일

 • 좋아요 Facebook Livestream 2023.04 Kinh nghiệm xin học bổng du học Hàn Quốc
  Facebook Livestream 2023.04 Kinh nghiệm xin học bổng du học Hàn Quốc

  Ninh Thị Thúy선생님 총 1강

  수강기간 : 15일

 • 좋아요 Facebook Livestream 2023.03 Giải đề TOPIK II số 83 (Phần đọc 02)
  Facebook Livestream 2023.03 Giải đề TOPIK II số 83 (Phần đọc 02)

  Ninh Thị Thúy선생님 총 1강

  수강기간 : 15일

 • 좋아요 Facebook Livestream 2023.02 Giải đề TOPIK II số 83 (Phần đọc 01)
  Facebook Livestream 2023.02 Giải đề TOPIK II số 83 (Phần đọc 01)

  Ninh Thị Thúy선생님 총 1강

  수강기간 : 15일

 • 좋아요 Facebook Livestream 2022.12 4 Ngữ pháp tiếng Hàn dễ nhầm lẫn
  Facebook Livestream 2022.12 4 Ngữ pháp tiếng Hàn dễ nhầm lẫn

  Ninh Thị Thúy선생님 총 1강

  수강기간 : 15일

 • 좋아요 Facebook Livestream 2022.11 Giải đề Viết TOPIK II (Câu 54)
  Facebook Livestream 2022.11 Giải đề Viết TOPIK II (Câu 54)

  Ninh Thị Thúy선생님 총 1강

  수강기간 : 15일

 • 좋아요 Facebook Livestream 2022.10 4 Ngữ pháp cao cấp người Hàn rất hay dùng
  Facebook Livestream 2022.10 4 Ngữ pháp cao cấp người Hàn rất hay dùng

  Ninh Thị Thúy선생님 총 1강

  수강기간 : 15일