course result (24)

 • like Facebook Livestream 2024.01: Học tips hay phá đảo writing khó nhằn của kỳ thi TOPIK II câu 51
  Facebook Livestream 2024.01: Học tips hay phá đảo writing khó nhằn của kỳ thi TOPIK II câu 51

  Ninh Thị Thúy Teachertotal 1class

  Course period : 15day

 • like Livestream 2023.12 Những ngữ pháp tương tự nhưng dễ nhầm lẫn trong TOPIK II cùng cô Thúy
  Livestream 2023.12 Những ngữ pháp tương tự nhưng dễ nhầm lẫn trong TOPIK II cùng cô Thúy

  Ninh Thị Thúy Teachertotal 1class

  Course period : 15day

 • like Facebook Livestream 2023.11 Luyện đề đọc 21-22 và 25-27 TOPIK II cùng cô Thúy
  Facebook Livestream 2023.11 Luyện đề đọc 21-22 và 25-27 TOPIK II cùng cô Thúy

  Ninh Thị Thúy Teachertotal 1class

  Course period : 15day

 • like Facebook Livestream 2023.10 Về đích thành công trong kỳ thi TOPIk 90 cùng cô Thúy
  Facebook Livestream 2023.10 Về đích thành công trong kỳ thi TOPIk 90 cùng cô Thúy

  Ninh Thị Thúy Teachertotal 1class

  Course period : 15day

 • like Facebook Livestream 2023.09 Topik I khó đã có cô Thúy lo - Quà trung thu 2023 từ cô Thúy
  Facebook Livestream 2023.09 Topik I khó đã có cô Thúy lo - Quà trung thu 2023 từ cô Thúy

  Ninh Thị Thúy Teachertotal 1class

  Course period : 15day

View more