COMBO: 초급+중급 (무료체험 이벤트)
COMBO: 초급+중급 (무료체험 이벤트)
5점 (10개)
 • 강사 Ninh Thị Thúy,Kim Mi Sook
 • 수강기간 30일
 • 금액 0 VND
 • 학습시간 03:50:01(18강)
 • 강좌 COMBO: 초급+중급 (무료체험 이벤트)

0VND

강좌소개
 • 강좌 특징
 • 미니드라마를 삽입한 초급/중급 한국어로 학습에 재미를 느낄 수 있습니다. 
 • 초급은 베트남 선생님, 중급은 한국 선생님의 강의로 구성되어 있습니다. 
 • 초급1, 초급2, 중급1, 중급2 4개의 레벨로 구성된 강의입니다. 
 • 수강 대상
 • 이제 한글을 배우고 한국어를 처음 시작하는 학습자 
 • 한국어의 기초부터 배우고 싶은 학습자 
 • 최고의 한국어 전문가들이 제대로 만든 콘텐츠로 배우고 싶은 학습자 
 • 수강 효과
 • 한국어를 단계별로 차근차근 배울 수 있습니다. 
 • 한국어의 유명 대학교 어학당에 가지 않아도 온라인으로 충분히 학습할 수 있습니다. 
강사소개
Ninh Thị Thúy

Ninh Thị Thúy

프로필

- 이화 여자 대학교 사회 복지학 석사- 하노이 대학교 한국어학과 학사- 하노이 공업 대학교 한국어 센터 강사

제자들에게 한마디

누구나 쉽게 한국어를 배울 수 있도록 한국어 학습 노하우를 배울 수 있습니다. 한국어 기초부터 차근차근 함께해요~!

Kim Mi Sook

Kim Mi Sook

프로필
 • 이화여자대학교 교육대학원 외국어로서의 한국어 교육 전공 석사 졸업
 • 이화여자대학교 국제대학원 한국학과 박사 수료
 • 동국대학교 국제어학원 한국어 전임 교원
 • EBS 두리안 초등학생을 위한 표준 한국어 강의 진행
 • 서울대학교 언어교육원 한국어교육센터 한국어 강사
제자들에게 한마디

수강생 여러분 환영합니다!

한국어가 처음에 어려울 수 있지만 하나씩 친절하게 알려드릴게요. 선생님과 같이 공부할수록, 한국어가 더 쉬워질 거예요!오늘도 선생님과 함께 한국어를 공부해봐요~ 그럼 수업에서 만나요!

강의목록
 • [Sơ cấp 1 - Bài 1] 1과 Giới thiệu 01분 06초
 • [Sơ cấp 1 - Bài 2] 1과 Từ vựng - Đất nước, công việc 10분 05초
 • [Sơ cấp 1 - Bài 3] 1과 Ngữ pháp 1 - N예요/ 이에요 12분 32초
 • [Sơ cấp 1 - Bài 4] 1과 Ngữ pháp 2 - N이/가 아니에요 09분 03초
 • [Sơ cấp 1 - Bài 5] 1과 Ôn tập - Luyện nói 12분 19초
 • [Sơ cấp 2 - Bài 1] 1과 Giới thiệu 01분 15초
 • [Sơ cấp 2 - Bài 2] 1과 Từ vựng - Chào hỏi, tính cách 08분 18초
 • [Sơ cấp 2 - Bài 3] 1과 Ngữ pháp 1 - V/A-ㅂ/습니다, N입니다 20분 55초
 • [Sơ cấp 2 - Bài 4] 1과 Ngữ pháp 2 - V-겠-① 14분 53초
 • [Sơ cấp 2 - Bài 5] 1과 Ôn tập - Luyện nói 13분 36초
 • [Trung cấp 1 - Bài 1] 1과 Ngữ pháp 1 V-ㄴ/는다, A-다, N(이)다 15분 58초
 • [Trung cấp 1 - Bài 2] 1과 Ngữ pháp 2 V-기 15분 00초
 • [Trung cấp 1 - Bài 3] 1과 Từ vựng & đọc hiểu 17분 08초
 • [Trung cấp 1 - Bài 4] 1과 Luyện nghe 15분 05초
 • [Trung cấp 2 - Bài 1] 1과 Ngữ pháp 1 VA-(으)ㄹ수록 13분 15초
 • [Trung cấp 2 - Bài 2] 1과 Ngữ pháp 2 -(으)려던 참이다 11분 06초
 • [Trung cấp 2 - Bài 3] 1과 Từ vựng & đọc hiểu 22분 04초
 • [Trung cấp 2 - Bài 4] 1과 Luyện nghe 16분 23초
수강후기
5점 (10개)
별점을 선택해주세요
 • Van Pham 2022-12-09 23:01
 • Lê Tuấn Nam 2022-10-12 15:06
  MK có giáo trình đi kèm khóa Sơ cấp không để em mua luôn
 • Văn Mạnh 2022-10-10 17:17
  Em để lại thông tin để đăng ký khóa học rồi, liên hệ em nhé.
 • Mỹ Hạnh 2022-10-10 17:17
  Bên mình có các hình thức thanh toán nào ạ?
 • Nguyễn Cao Đức 2022-10-08 15:36
  Xem nhiều video ngắn trên Tiktok xong học thử khóa free này thấy hay quá
 • Ngô Thanh Liên 2022-10-07 14:59
  Mình muốn đăng ký khóa Trung cấp 1, liên hệ tư vấn giùm với
 • Đoãn Hoàng Trí 2022-10-07 14:56
  Giáo viên khóa Trung cấp dạy dễ thương, vote 5 sao
 • Phạm Nhật Thanh 2022-10-06 15:12
  Học xong khóa này thấy chất lượng giảng viên ổn quá, phải mua ngay khóa Sơ cấp mới được
 • Nguyễn Trương Thanh Kiều 2022-07-26 20:45
  Good
 • Vũ Thị Thùy 2022-07-02 08:23
  Khoá học rất hay và bổ ích.

강좌 구매 등록 하세요!

아래 등록 정보를 입력하시면 Master Korean는 연락 드리겠습니다.